struna tražilica

image shadow

krmeni bulb

kruškoliki završetak podvodnoga dijela krme

brodogradnja

krmeni jarbol

jarbol smješten najbliže krmi

brodogradnja

krmeni koćar

koćar s povlačnom mrežom koja se povlači preko krme

brodogradnja

krmeni pik

nepropusni prostor u trupu iza stražnje poprečne pregrade i ispod palubice krmenoga pika

brodogradnja

krmeni špring

privezno uže na krmenome dijelu broda privezano u smjeru pramca i pod malim kutom u odnosu na uzdužnicu broda

tehnologija prometa i transport

krmeni trim

razlika gaza na krmi i srednjega gaza

brodogradnja

krmeno kormilo

kormilo smješteno na krmenome dijelu broda

brodogradnja

krmeno svjetlo

bijelo svjetlo koje stalno svijetli u luku obzorja od 135°, postavljeno što bliže krmi i učvršćeno tako da se svjetlo vidi 67,5° na svaku stranu gledano od uzdužnice krme

tehnologija prometa i transport

krmeno uže

privezno uže položeno po krmi broda i usmjereno prema bitvi ili drugomu objektu

tehnologija prometa i transport

krmeno zrcalo

poprečna ploha kojom završava nadvodni dio oplate krme

brodogradnja