struna tražilica

image shadow

dislokacijska stepenica

stepenica na dislokacijskoj crti izvan ravnine klizanja u iznosu jednoga atomskog razmaka

fizika

dislokacijsko koljeno

stepenica na dislokacijskoj crti u kristalu u ravnini klizanja u iznosu jednoga atomskog razmaka

fizika

disperzija svjetlosti

razlaganje bijele svjetlosti na boje zbog ovisnosti indeksa loma o valnoj duljini

fizika

disperzijska moć prizme

veličina koja s pomoću razlike devijacija karakterističnih Fraunhoferovih valnih duljina mjeri disperzijsku djelotvornost optičke prizme

fizika

divergencija

vektorski operator koji mjeri jakost izvora ili ponora vektorskoga polja u nekoj točki

fizika

divergentni snop

snop čestica ili snop elektromagnetskoga zračenja iz točkastoga izvora čiji se presjek povećava u smjeru rasprostiranja snopa

fizika

dizelski motor

motor s unutarnjim izgaranjem koji djeluje na temelju Dieselova ciklusa

fizika

djelotvornost

omjer iskorištene i uložene energije ili snage pri obavljanju nekoga rada ili pri pretvaranju energije iz jednoga oblika u drugi

fizika

djelotvornost stroja

bezdimenzijska veličina čija je vrijednost između nule i jedinice, jednaka je omjeru dobivenoga rada i uložene topline pri radu stroja s unutarnjim izgaranjem

fizika

djelovanje

krivuljni integral skalarnoga umnoška zaleta i vektora pomaka čestice izračunan uzduž staze gibanja

fizika