struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

žmurje

uski, dugi i vitki profilirani elementi od čelika koji se upotrebljavaju za osiguranje građevne jame od tlaka tla ili vode

građevinarstvo

županijska cesta

javna cesta koja povezuje županiju ili više njih

građevinarstvo