struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

kratkotrajna potraživanja

kratkotrajna imovina koja se odnosi na prava proizašla iz obveznopravnih i drugih odnosa za koja se očekuje da će se naplatiti u kratkome roku, a najdulje do jedne godine

kreditna sposobnost

povjerenje u mogućnost izvršenja kreditne obveze

ekonomija

kreditni rizik

rizik da će jedna stranka financijskoga instrumenta uzrokovati gubitak drugoj stranci tako da ne ispuni svoju obvezu

ekonomija

kriterij funkcionalnosti

kriterij sistematizacije pozicija bilance prema kojemu se imovinske pozicije bilance unose redoslijedom pripadnosti istoj funkcionalnoj skupini

ekonomija

kriterij likvidnosti

kriterij sistematizacije pozicija bilance prema kojemu se pozicije imovine unose prema sposobnosti njihove transformacije u novac

ekonomija

kriterij namjene

kriterij sistematizacije pozicija bilance prema kojemu se pozicije pasive unose poštujući zlatna pravila financiranja

ekonomija

kriterij opadajuće likvidnosti

kriterij likvidnosti prema kojemu se pozicije imovine unose u aktivu bilance tako da se njihova likvidnost smanjuje

ekonomija

kriterij opadajuće ročnosti

kriterij ročnosti prema kojemu se pozicije kapitala, rezervi i obveza unose u pasivu bilance tako da se njihova ročnost smanjuje

ekonomija

kriterij rastuće likvidnosti

kriterij likvidnosti prema kojemu se pozicije imovine unose u aktivu bilance tako da se njihova likvidnost povećava

ekonomija

kriterij rastuće ročnosti

kriterij ročnosti prema kojemu se pozicije kapitala, rezervi i obveza unose u pasivu bilance tako da se njihova ročnost povećava

ekonomija