struna tražilica

image shadow

mrežni seminar

interaktivno predavanje, prezentacija, radionica ili seminar uživo koji se izlaže na internetu i omogućuje sudionicima slanje i primanje informacija te raspravu

informacijske i komunikacijske znanosti

mrežno mjesto

skup je hijerarhijski organiziranih mrežnih stranica međusobno povezanih poveznicama

informacijske i komunikacijske znanosti

multikulturalna knjižnica

knjižnica koja pruža multikulturalne informacije svim korisnicima knjižnice i posebne usluge nedovoljno zastupljenim etnokulturnm skupinama

informacijske i komunikacijske znanosti

multimedija

knjižnična građa koja sadržava kombinaciju više medija integriranih u jedan program ili prezentaciju

informacijske i komunikacijske znanosti

multimedijski centar

knjižnični odjel opremljen tako da omogućuje korištenje najširega spektra elektroničke građe i informacijskih vrela

informacijske i komunikacijske znanosti

multimedijski komplet

jedinica knjižnične građe koja sadrži dva ili više različitih medija ili različite oblike istoga medija, od kojih se nijednom ne može pripisati veća važnost, a namijenjena je korištenju kao cjelina

informacijske i komunikacijske znanosti

muzejska knjižnica

specijalna knjižnica u sastavu muzeja ili galerije

informacijske i komunikacijske znanosti

muzejski katalog

popis kataložnih jedinica o muzejskim predmetima uređen prema određenome kriteriju

informacijske i komunikacijske znanosti

muzički nakladnik

nakladnik koji objavljuje muzička djela

informacijske i komunikacijske znanosti

muzikalije

sveukupnost tiskanih ili pisanih notnih svezaka

informacijske i komunikacijske znanosti