struna tražilica

image shadow

gušteračna lipaza

enzim koji luči egzokrini dio gušterače i koji katalizira razgradnju lipida u dvanaesniku

temeljne medicinske znanosti

gvanin

purinska baza koja ima važnu biokemijsku ulogu u izgradnji nukleinskih kiselina u kojima se sparuje s citozinom te u tvorbi gvanozin-trifosfata i cikličkoga gvanozin-monofosfata

temeljne medicinske znanosti

gvanozin-monofosfat

nukleotid koji se sastoji od jednom fosforiliranoga gvanozina

temeljne medicinske znanosti