struna tražilica

image shadow

krivulja statičke stabilnosti

krivulja kojom se predstavljaju vrijednosti momenata statičke stabilnosti za različite kutove nagiba

brodogradnja

krivulja težina

krivulja kojom se predstavlja raspodjela sila težina na pojedinim presjecima po duljini broda

brodogradnja

krivulja uzgona

krivulja kojom se predstavlja raspodjela sila uzgona na pojedinim presjecima po duljini broda

brodogradnja

križ jarbola

vodoravni drveni ili metalni element postavljen okomito na jarbol kojim se održava razmak između jarbola i pripona

brodogradnja

križanje kursova

položaj u plovidbi u kojemu se dva broda na mehanički pogon približavaju jedan drugomu iz sektora jarbolnoga svjetla, a kursovi im se križaju tako da postoji opasnost od sudara

tehnologija prometa i transport

križna ploča

ploča postavljena u ravnini pojasnih vrpca na mjestu križanja vrpca nosača istih visina

brodogradnja

križna pripona

pripona koja spaja vrh jarbola preko vanjskoga kraja križa s palubom jedrilice

brodogradnja

križno jedro

trapezasto jedro što ga nosi debleni križ

brodogradnja

krma

stražnji dio broda

brodogradnja

krmena okomica

okomica na ravninu vodne linije povučena kroz presjecište ravnine vodne linije i osi osovine kormila ili krmene brodske forme

brodogradnja