struna tražilica

image shadow

dioptrički sustav

slog najmanje dvaju prozirnih sredstava različitih indeksa loma, rastavljenih graničnim plohama na kojima dolazi do loma svjetlosti

fizika

dioptrija

izvedena jedinica sustava SI za jakost optičke leće

fizika

dipol

element čija su značajka dva suprotna električna naboja ili magnetska pola

fizika

dipolna molekula

molekula koja ima stalni električni dipolni moment

fizika

dipolni moment

vektor kojim se izražava polarnost fizičkoga sustava

fizika

direktna reakcija

nuklearna reakcija pri kojoj dvije jezgre, projektil i meta, u veoma kratkome vremenskom intervalu međusobno izmijene manji broj nukleona

fizika

disipativna sila

sila za koju rad pri gibanju čestice ovisi o stazi čestice, a dio se energije gubi u okolinu

fizika

diskretan

koji je sastavljen od niza odvojenih pojedinačnih vrijednosti

fizika

diskretni spektar

niz odvojenih vrijednosti svojstvenih energija kvantnomehaničkoga sustava

fizika

dislokacija

linijska nepravilnost u kristalu pri kojoj je jedan dio kristala pomaknut u odnosu na drugi

fizika