struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

esteri

spojevi u kojima je vodik karboksilne skupine zamijenjen hidrokarbilnom skupinom

kemija

eteri

spojevi u kojima su dva ugljikova atoma izravno vezana na isti kisikov atom

kemija

etilendiamintetraoctena kiselina

heksadentatni ligand koji tvori komplekse s metalima glavnih i prijelaznih skupina periodnoga sustava elemenata

kemija

europij

kemijski element atomskoga broja 63, 6. periode i 3. skupine, gustoće 5,24 g/cm3, tališta na 826 °C i vrelišta na 1439 °C

kemija