struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

vlastiti doprinos

financijski doprinos korisnika državne potpore za sanaciju i restrukturiranje koji mora iznositi najmanje 25% opravdanih troškova, i to iz vlastitih sredstava ili iz nekih drugih izvora financiranja koja ne sadržavaju neki oblik državne potpore

pravo

vrijednosni papiri TARGET2

jedinstvena tehnička platforma Eurosustava kojom središnji depozitoriji vrijednosnih papira i nacionalnih središnjih banaka pružaju osnovne i neutralne prekogranične usluge namire u primarnome novcu

pravo

zabranjena državna potpora

državna potpora koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnoga natjecanja time što određene poduzetnike ili proizvodnju određenih roba stavlja u povoljniji položaj i nespojiva je s unutarnjim tržištem u mjeri u kojoj utječe na trgovinu među državama članicama

pravo

zabranjeni sporazum

sporazum koji ograničuje tržišno natjecanje očitovanom voljom najmanje dvaju poduzetnika, bez obzira na oblik, pod uvjetom da je riječ o vjernome očitovanju namjere strana

pravo

zahtijevanje dodatnih informacija na ulazu u državu

postupak koji službenoj osobi nakon dobivanja informacije iz Schengenskoga informacijskog sustava omogućuje traženje dodatnih informacija potrebnih za postupanje

pravo

zahtjev za donošenje prethodne odluke

zahtjev kojim sud države članice upućuje Sudu Europske unije pitanje radi donošenja prethodne odluke prema odredbama UFEU-a o postupku za donošenje prethodne odluke

pravo

zahtjev za ponovni prihvat

zahtjev koji država tražiteljica upućuje zamoljenoj državi, a sadržava podatke o osobi koja je subjekt ponovnoga prihvata na temelju kojih se može utvrditi državljanstvo, premještaj i uvjeti ponovnoga prihvata državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva te njegov nezakonit ulazak i boravak u državi tražiteljici

pravo

zajam pod povoljnijim uvjetima

mjera državne potpore u kojoj subvencija kamata predstavlja razliku između tržišne kamatne stope i stope postignute zahvaljujući državnomu jamstvu nakon što se odbiju sve plaćene premije

pravo

zajednička carinska tarifa

carinska tarifa koja se na vanjskim granicama Unije primjenjuje na uvoz robe iz trećih zemalja u Uniju, a čija je visina i klasifikacija zajednička svim državama članicama

pravo

zajednička mjera

instrument politike EU-a na području pravosuđa i unutarnjih poslova

pravo