struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

višegodišnji financijski okvir

financijski program koji ograničuje rashode Unije za razdoblje od najmanje pet godina utvrđujući godišnje gornje granice odobrenih proračunskih sredstava za preuzimanje obveza po kategorijama rashoda i godišnje gornje granice odobrenih proračunskih sredstava za plaćanja

pravo

višesektorski kolektivni ugovor

kolektivni ugovor koji pokriva više sektora, a sklapaju ga temeljem čl. 154. i 155. UFEU-a europski socijalni partneri koji predstavljaju određene sektore

pravo

viza

dozvola koju izdaje zamoljena država za ulazak radi planiranoga boravka u državi članici ili više država članica u trajanju od najviše tri mjeseca ili za ulazak radi tranzita preko teritorija te države članice ili više država članica, osim u slučajevima tranzita u zračnim lukama

pravo

viza s ograničenim teritorijalnim važenjem

viza koja vrijedi na teritoriju samo jedne države članice ili nekoliko njih

pravo

vizni informacijski sustav

informacijski sustav za razmjenu viznih podataka između država članica

pravo

vjerodostojna inačica

inačica dokumenta koja je mjerodavna za pravno tumačenje i primjenu

pravo

vjerovnik

fizička ili pravna osoba koja u okviru obavljanja svoje poslovne ili profesionalne djelatnosti odobrava kredit ili obećava odobriti kredit

pravo

vladajući položaj

položaj poduzetnika u kojemu se on zbog svoje tržišne snage može ponašati u znatnoj mjeri neovisno o svojim stvarnim ili mogućim takmacima, potrošačima, kupcima ili dobavljačima

pravo

vlastita sredstva kreditnih institucija i investicijskih fondova

kapital i rezerve kojima kreditne institucije i investicijski fondovi raspolažu prema propisanim kapitalnim zahtjevima

pravo

vlastita sredstva Unije

prihodi koji se automatski uplaćuju u proračun Unije u skladu s Ugovorima i provedbenim aktima, bez posebne odluke nacionalnih vlasti, a čine 99% proračuna Unije

pravo