struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

novčana transformacija imovine

sposobnost imovine da se pretvori u novčani oblik u razdoblju kraćemu ili duljemu od jedne godine ili jednoga obračunskog razdoblja

ekonomija

novčane državne potpore

državne potpore u obliku prijenosa novčane imovine poduzeću

ekonomija

novčani ekvivalent

kratkotrajna, visoko likvidna ulaganja koja se mogu brzo pretvoriti u poznate iznose novca i koja su podložna beznačajnomu riziku promjena vrijednosti

ekonomija

novčani izdatak

odljev novca s računa u banci ili iz blagajne poduzeća

ekonomija

novčani izdatak iz financijskih aktivnosti

novčani izdatak nastao zbog povrata financijskih sredstava koje je poduzeće koristilo za dodatno financiranje poslovanja

ekonomija

novčani izdatak iz investicijskih aktivnosti

novčani izdatak koji proizlazi iz ulaganja novca i novčanih ekvivalenata

ekonomija

novčani izdatak iz poslovnih aktivnosti

novčani izdatak koji proizlazi iz obavljanja poslovne aktivnosti poduzeća

ekonomija

novčani jaz

vrijeme između trenutka plaćanja obveza za nabavljene sirovine, robu i usluge te trenutka naplate potraživanja za prodane proizvode, robe i usluge

ekonomija

novčani primitak

priljev novca na račun u banci ili u blagajnu poduzeća

ekonomija

novčani primitak iz financijskih aktivnosti

novčani primitak nastao pri potrebi poduzeća za dodatnim financiranjem poslovanja

ekonomija