struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

korektivne kontrole

kontrole usmjerene ispravljanju problema utvrđenih detektivnim kontrolama na prethodnoj razini kontrole

ekonomija

korisni vijek upotrebe

razdoblje u kojemu se očekuje da će imovina biti dostupna poduzeću za upotrebu

ekonomija

korisnik računovodstvenih informacija

osoba koja upotrebljava informacije generirane iz računovodstvenoga informacijskog sustava

ekonomija

korporativna kontrola

kontrola na razini poduzeća koju je uspostavio odbor i izvršni menadžment radi ustanovljavanja organizacijske kulture kontrole i procedura koje će osigurati ostvarivanje strateških ciljeva poduzeća

ekonomija

korporativno upravljanje

sustav nadzornih mehanizama kojima se definira okvir za postavljanje ciljeva poduzeća i određivanje sredstava za postizanje tih ciljeva te praćenje izvedbe i djelotvornosti

ekonomija

kratkoročna obveza

obveza koja dospijeva na naplatu u razdoblju do jedne godine ili jednoga normalnog poslovnog ciklusa

ekonomija

kratkoročna primanja zaposlenih

primanja zaposlenih koja dospijevaju tijekom dvanaest mjeseci od kraja razdoblja u kojemu zaposleni pružaju s tim povezane usluge

ekonomija

kratkoročni najam

najam koji na datum počeka najma ima razdoblje najma od najviše 12 mjeseci

ekonomija

kratkotrajna financijska imovina

financijska imovina koja nastaje ulaganjem slobodnih novčanih sredstava na rok kraći od jedne godine ili jednoga normalnog poslovnog ciklusa

ekonomija

kratkotrajna imovina

imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u razdoblju kraćemu od jedne godine ili jednoga normalnog poslovnog ciklusa

ekonomija