struna tražilica

image shadow

metaplazija

reverzibilna promjena u kojoj se jedan tip zrelih stanica zamjenjuje drugim

temeljne medicinske znanosti

metastaza

sekundarni zloćudni tumor nastao kao posljedica prijenosa zloćudnih stanica primarnoga tumora limfom ili krvlju do udaljenih dijelova tijela

temeljne medicinske znanosti

metastaziranje

širenje stanica zloćudnoga tumora u dijelove tijela udaljene od mjesta njegova nastanka i stvaranje metastaza koje nisu u doticaju s primarnim tumorom

temeljne medicinske znanosti

metastazirati

proširiti se iz jednoga dijela tijela u drugi, najčešće limfom ili krvlju

temeljne medicinske znanosti

metastazna kalcifikacija

patološko odlaganje kalcijevih soli u meka tjelesna tkiva u hiperkacemiji i/ili hiperfosfatemiji

temeljne medicinske znanosti

meticilin

antibiotik iz skupine penicilina otpornih na beta-laktamazu

temeljne medicinske znanosti

metoda razdvojenoga modela

postupak postavljanja razdvojenih modela u artikulator radi njihova lakšega skidanja i ponovna postavljanja u artikulator

dentalna medicina

metronidazol

kemoterapeutik koji djeluje na gram-negativne anaerobe, najčešće se upotrebljava u liječenju akutnoga ulceronekrotičnog gingivitisa i parodontitisa

temeljne medicinske znanosti

mezenhim

embrijsko vezivno tkivo koje nastaje od svih triju zametnih listića, a od kojega nastaju sve vrste potpornoga tkiva, slezena, limfni čvorovi, srce, krvne žile i stanice te sveukupni mišićni sustav

temeljne medicinske znanosti

mezijalna ploha

ploha zuba koja se nalazi u smjeru središnje linije čeljusti

temeljne medicinske znanosti