struna tražilica

image shadow

estetska proteza

zubna proteza koja svojom izradbom i izgledom pacijentov osmijeh čini lijepim

dentalna medicina

estrogen

ženski spolni hormon, po građi steroid

temeljne medicinske znanosti

etanol

lokalni antiseptik koji se nalazi u nekim stomatološkim materijalima

temeljne medicinske znanosti

eterično ulje

lakohlapljiva tekućina različita kemijskoga sastava, ugodna okusa i mirisa

temeljne medicinske znanosti

eterizacija

postupak postizanja anestezije udisanjem eterskih para

dentalna medicina

etiologija

proučavanje uzroka bolesti

dentalna medicina

eugenol

blijedožućkasta tekućina posebna mirisa, veoma teško topljiva u vodi, koja se nalazi u eteričnome ulju klinčića

temeljne medicinske znanosti

eukaliptol

glavni sastojak eukaliptusova ulja, koji se upotrebljava kao otapalo gutaperke pri reviziji endodontskoga punjenja

dentalna medicina

eutektik

kruta otopina sastavljena od dviju ili više tvari koja ima niže talište od svake pojedine sastavnice

dentalna medicina

evertirane usne

hipertrofirane usne s viškom tkiva i sa slabim mišićnim tonusom

dentalna medicina