struna tražilica

image shadow

brzina kerme

omjer kerme i trajanja ozračivanja

interdisciplinarne prirodne znanosti

brzina rasprostiranja vala

umnožak valne duljine i frekvencije

fizika

brzina stvaranja jezgre

brzina pomicanja vanjskih ploha kristalne jezgre tijekom njezina rasta

fizika

brzina svjetlosti u sredstvu

brzina kojom se elektromagnetski valovi prostiru u nekome sredstvu

fizika

brzina svjetlosti u vakuumu

stalna brzina kojom se elektromagnetski valovi prostiru u vakuumu

fizika

brzina ultrazvuka

brzina širenja ultrazvučnog vala kroz određeno sredstvo

fizika

brzina zvuka

brzina kojom se zvučni val širi sredstvom

fizika

Burgersov vektor

vektor koji iskazuje iznos i smjer nepravilnosti kristala uzrokovane dislokacijom u kristalu

fizika