struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

nezajamčeni ostatak vrijednosti najma

dio ostatka vrijednosti imovine dane u najam čija realizacija u korist najmodavca nije zajamčena ili za nju jamči samo stranka povezana s najmodavcem

ekonomija

nominalna vrijednost

vrijednost iskazana na vrijednosnome papiru koja može biti jednaka tržišnoj vrijednosti ili niža odnosno viša od nje

ekonomija

nominalna vrijednost dionice

vrijednost koja je naznačena na dionici

ekonomija

nominalna vrijednost obveznice

nominalna vrijednost na koju glasi obveznica koju će izdavatelj obveznice nakon njezina dospijeća isplatiti imateljima obveznica

ekonomija

normalni kapacitet

kapacitet koji predstavlja proizvodnju koja se očekuje u prosjeku tijekom određenoga broja razdoblja ili sezona u normalnim uvjetima uzimajući u obzir gubitak kapaciteta koji je posljedica planiranoga održavanja

ekonomija

normalni operativni uvjeti

uobičajeni uvjeti poslovanja u kojima poduzeće ostvaruje svoj normalni kapacitet

ekonomija

normativni okvir računovodstva

okvir koji definira pravila sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja putem računovodstvenih načela, računovodstvenih standarda i zakonskih propisa

ekonomija

nositelj troškova

proizvod ili usluga koja utjelovljuje ekonomsku korist

ekonomija

novac

najlikvidniji oblik kratkotrajne imovine

ekonomija

novčana osnova

računovodstvena osnova pri kojoj se prihodi priznaju istodobno s novčanim primitcima po osnovi prodaje kupcima, a rashodi po nastanku novčanih izdataka dobavljačima i zaposlenicima

ekonomija