struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

izvještajni subjekt

subjekt koji za potrebe korisnika objavljuje informacije u financijskim izvještajima, a može se odnositi na pojedinačno poduzeće ili grupu koja se sastoji od matice i svih njezinih podružnica

ekonomija

izvještavanje o novčanim tokovima na neto osnovi

izvještavanje na neto osnovi za novčane primitke i isplate za račun kupaca ako novčani tokovi odražavaju aktivnosti kupaca, a ne poduzeća, kao i onih novčanih primitaka i isplata za stavke s brzim obrtajem, visokim iznosima i kratkim dospijećima

ekonomija

izvod otvorenih stavaka

knjigovodstvena isprava koju dobavljač šalje kupcu radi provjere, potvrđivanja ili osporavanja iskazanoga iznosa neplaćenih računa

ekonomija

izvod s transakcijskoga računa

knjigovodstvena isprava u poslovanju s transakcijskim računom na kojoj su prikazane sve novčane uplate na financijski račun i isplate s njega u određenome razdoblju

ekonomija

izvorna knjigovodstvena isprava

knjigovodstvena isprava koja prema obuhvatnosti poslovnih promjena prikazuje pojedinačni poslovni događaj

ekonomija