struna tražilica

image shadow

plamenjača artičoke

bolest artičoke koja na listovima prouzročuje smeđe pjege koje se s vremenom osuše

poljoprivreda (agronomija)

plamenjača blitve

bolest blitve koja prouzročuje zadebljali i naborani žutoružičasti list na čijoj su donjoj strani nakupine sporonosnih sivoljubičastih organa

poljoprivreda (agronomija)

plamenjača djeteline

bolest djeteline koja na mlađim listovima prouzročuje promjenu boje u svjetlozelenu ili sivu, a na donjoj strani plojke pojavljuje se ljubičastosiva prevlaka

poljoprivreda (agronomija)

plamenjača duhana

bolest duhana koja prouzročuje propadanje presadnica, ali i biljaka u polju na kojima se pojavljuje deformacija listova koji su na donjoj strani prekriveni gustom sivoplavičastom prevlakom

poljoprivreda (agronomija)

plamenjača graška

bolest graška koja na gornjoj strani listova prouzročuje žute ili smeđe lezije, a oboljele mahune djelomično posmeđe

poljoprivreda (agronomija)

plamenjača kukuruza

bolest kukuruza koja prouzročuje patuljast rast, a na metlicama, koje su slabo razvijene, nastaju izrasline koje se nazivaju „vještičinim metlama“

poljoprivreda (agronomija)

plamenjača kupusa

bolest kupusa koja napada mlađe biljke u rasadu i prouzročuje gubitak boje na pojedinim mjestima, žućenje te svijanje i uvenuće listova

poljoprivreda (agronomija)

plamenjača kupusnjača na uljanoj repici

bolest uljane repice koja prouzročuje promjene na kotiledonima, pravim listovima i komuškama

poljoprivreda (agronomija)

plamenjača lucerne

bolest lucerne koja na listovima prouzročuje smeđe pjege i sušenje listova

poljoprivreda (agronomija)

plamenjača luka

bolest luka, poriluka i češnjaka koja prouzročuje promjenu boje listova u sivkastoljubičastu, a listovi se smežuraju, venu i osuše

poljoprivreda (agronomija)