struna tražilica

image shadow

udarni val

kompresijski val velike amplitude koji se stvara oko tijela koje se kreće brzinom većom od brzine zvuka

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

ugradbeni kut krila

kut između uzdužne osi zrakoplova i pravca aerodinamičke tetive

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

ugrožavanje sigurnosti zrakoplova

izvanredna okolnost ili događaj operativne ili tehničke naravi koji je utjecao ili može utjecati na sigurnost zrakoplova, a nije rezultirao nesrećom ili teškom nezgodom

tehnologija prometa i transport

ukrcaj putnika

ulazak putnika u zrakoplov

tehnologija prometa i transport

ukrcajna jedinica

paleta, spremnik ili specijalizirani spremnik koji se upotrebljava za okrupnjivanje i prijevoz tereta u zračnome prometu

tehnologija prometa i transport

ukrcajna propusnica

dokument koji zračni prijevoznik izdaje putniku pri postupku prijave za let, a sadržava podatke o njegovu letu i sjedalu u zrakoplovu

tehnologija prometa i transport

univerzalno vrijeme

srednje Sunčevo vrijeme nultoga meridijana

geofizika

unutarnji marker

marker s elipsoidnim dijagramom vertikalnoga elektromagnetskog zračenja postavljen na visini od 75 do 450 m od praga ili najviše 30 m od produžene osi uzletno-sletne staze, koji u uvjetima loše vidljivosti pilotu daje informaciju o blizini praga

tehnologija prometa i transport

upadni kut vjetra

kut pod kojim vjetar upada na vektor kretanja zračne brzine ili crte kursa, mjeren od crte kursa do smjera odakle vjetar puše

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

upijanje

proces kojim se upadna energija zračenja zadržava u nekoj tvari i pri tome pretvara u drugi oblik energije

geofizika