struna tražilica

image shadow

T-rep

rep zrakoplova s horizontalnim repnim površinama podignutima na vrh vertikalnoga stabilizatora

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

taktičke zračne snage

skupina zrakoplova namijenjena provedbi zračnih operacija na taktičkoj razini u koordinaciji sa zemaljskim i pomorskim snagama

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

taktički kontrolor zračnoga prometa

časnik zadužen za operacije središta zračnih operacija koji je odgovoran za rukovođenje zrakoplovima i sustavima upozoravanja unutar određenoga područja odgovornosti

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

taktika

uporaba i organiziranje oružanih snaga u borbi

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

tanka ledena kora

ledeni pokrov koji nastaje pri naglome doletu zrakoplova u toplije vedro područje

geofizika

tarifa

službeno objavljena cijena usluge zračnoga prijevoza koju naplaćuje prijevoznik za uslugu prijevoza putnika i prtljage u određenome razredu prijevoza na zadanoj liniji

tehnologija prometa i transport

tehnologija prijevoza u zračnome prometu

znanstvena poddisciplina tehnologije zračnoga prometa čiji su predmet istraživanja zakonitosti imanentne tehnološkome procesu prijevoza sredstvima zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

tehnologija zračnoga prometa

znanstvena grana tehnologije prometa i transporta čiji su predmet istraživanja zakonitosti koje vladaju u tehnološkome procesu prometa sredstvima zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

telefonsko informiranje

izravna telefonska komunikacija između kontrolora zračnoga prometa i posade prizemljenoga zrakoplova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

telekomunikacija

odašiljanje, prijenos i primanje podataka u govornome, pisanome ili slikovnome obliku na daljinu s pomoću žičnih, radijskih, optičkih ili drugih elektromagnetskih sustava

tehnologija prometa i transport