struna tražilica

image shadow

obavijest

govorni ili pisani podatak u obliku prikladnome za slanje i čuvanje

tehnologija prometa i transport

obavijest AIRMET

podatci o vremenskim pojavama opasnima za sigurnost letenja do razine FL 100 ili 700 hPa, odnosno FL 150 ili 570 hPa u planinskim predjelima, te o njihovu prostornome i vremenskome razvoju

geofizika

obavijest o prometu

obavijest koju izdaje jedinica službe zračnoga prometa o poznatome ili uočenome prometu u blizini određenoga zrakoplova ili njegove namjeravane rute

tehnologija prometa i transport

obavijest SIGMET

obavijest zrakoplovima o trenutačnim i/ili očekivanim vremenskim pojavama na ruti koje mogu ugroziti sigurnost zrakoplova

geofizika

obavijest SNOWTAM

posebna žurna obavijest o snježnim padalinama

tehnologija prometa i transport

obavijest VOLMET

redovita meteorološka obavijest za zrakoplove u letu koja se šalje automatski pod nadzorom operatera meteoroloških informacija

geofizika

obavijest za letače

žurna obavijest letačkoj posadi o promjeni povezanoj s određenim zrakoplovnim postrojenjem, uslugom, postupkom ili potencijalnom opasnosti

tehnologija prometa i transport

obično zakrilce

zakrilce koje se okreće oko zgloba prema dolje, što povećava zakrivljenost i uzgon

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

objedinjavanje prtljage

istodobno prijavljivanje prtljage više putnika, pri čemu je količina ukupno dopuštene predane prtljage jednaka zbroju pojedinačnih količina dopuštene prtljage

tehnologija prometa i transport

Objedinjeni paket zrakoplovnih informacija

zbirka temeljnih dokumenata u kojima pružatelji usluga u zračnoj plovidbi objavljuju zrakoplovne informacije

tehnologija prometa i transport