struna tražilica

image shadow

kabinska posada

članovi posade zrakoplova koji nisu članovi letačke posade, a koji obavljaju poslove koje im radi sigurnosti ukrcanih putnika odredi zračni prijevoznik ili zapovjednik zrakoplova

tehnologija prometa i transport

kabinski visinomjer

neprecizni visinomjer za nadzor nad sustavom nadtlaka kabine

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

kabotaža

pravo zračnoga prijevoznika da prevozi putnike, poštu i teret u javnome zračnom prometu između odredišta unutar teritorija druge države

tehnologija prometa i transport

kanard

horizontalna upravljačka ili uzgonska aerodinamička površina koja se obostrano ugrađuje na prednjemu dijelu trupa zrakoplova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

kapacitet kontrole zračnoga prometa

sposobnost obavljanja poslova i zadaća sustava kontrole zračnoga prometa, njezinih podsustava ili radnoga mjesta za vođenje zrakoplova tijekom normalna odvijanja letova

tehnologija prometa i transport

kapacitet uzletno-sletne staze

najveći broj zrakoplova koji se mogu služiti uzletno-sletnom stazom u utvrđenome razdoblju, najčešće u jednome satu

tehnologija prometa i transport

kapacitet zračnoga prostora

najveći broj zrakoplova koji mogu ući u određeni zračni prostor ili sektor u promatranome razdoblju uz prihvatljivu razinu radnoga opterećenja kontrolora zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

kapacitivni mjerač količine goriva

mjerač količine goriva čiji se rad temelji na otkrivanju promjene kapaciteta davača uronjena u gorivo u ovisnosti o količini goriva stalnim uspoređivanjem s kondenzatorom koji služi kao referentni kapacitet

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

karta za višak prtljage

isprava koja se izdaje putniku kao potvrda naplate prijevoza viška prtljage

tehnologija prometa i transport

katabatički vjetar

vjetar koji puše niz obronak

geofizika