struna tražilica

image shadow

javni zračni promet

redoviti i izvanredni zračni promet

tehnologija prometa i transport

jedinica kontrole zračnoga prometa

svaka jedinica službe kontrole zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

jedinica radarske kontrole

jedinica službe zračnoga prometa koja se za davanje usluga koristi radarskom opremom

tehnologija prometa i transport

jedinica službe zračnoga prometa

jedinica koja pruža operativne usluge kontrole zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

jedinica za upravljanje zračnim prostorom

jedinica odgovorna za dnevno upravljanje zračnim prostorom pod nadležnošću jedne države ili više njih

tehnologija prometa i transport

Jedinstveno europsko nebo

zakonodavni okvir za uspostavljanje zajedničkoga europskog zračnog prostora do 4. prosinca 2012. godine

tehnologija prometa i transport

jednoimpulsni sekundarni nadzorni radar

nadzorni radarski sustav koji omogućuje određivanje dolaznoga kuta jednoga signala ili odziva u pojasu antenskoga zračenja

tehnologija prometa i transport

jednomotorni zrakoplov

zrakoplov pogonjen jednim motorom

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

jednosmjerna komunikacija

govorna ili podatkovna komunikacija od jedne do druge postaje na zemlji ili u zrakoplovu

tehnologija prometa i transport

jednosmjerna komunikacija zemlja-zrak

jednosmjerna komunikacija od postaja ili lokacija na zemlji do zrakoplova

tehnologija prometa i transport