struna tražilica

image shadow

ICAO-va standardna atmosfera

hipotetska razdioba atmosferske temperature, tlaka i gustoće koju je Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo utvrdila za potrebe zrakoplovstva i meteorologije

geofizika

identifikacijski far

zrakoplovni far koji odašilje kodirani signal s pomoću kojega se identificira određena referentna točka

tehnologija prometa i transport

identifikacijski znak aerodroma

znak postavljen na aerodromu kao pomoć u prepoznavanju aerodroma iz zraka

tehnologija prometa i transport

impulsni elektromagnetski okretomjer

okretomjer koji mjeri broj okretaja na temelju mjerenja frekvencije elektromagnetskih impulsa generiranih u tahometarskome davaču

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

impulsni optički okretomjer

okretomjer koji mjeri broj okretaja na temelju mjerenja frekvencije svjetlosnih impulsa generiranih optičkim zasunom

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

indeks

bezdimenzijski parametar koji predstavlja moment ili položaj težišta pri uravnoteživanju zrakoplova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

inducirani otpor

otpor letu zrakoplova koji nastaje zbog stvaranja uzgona

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

informiranje

upoznavanje s postojećim i očekivanim uvjetima vezanima uz obavljanje letačkih operacija

tehnologija prometa i transport

inicijalno osposobljavanje

osposobljavanje koje se sastoji od osnovnoga osposobljavanja i osposobljavanja za ovlaštenje, a izvodi se radi stjecanja temeljnih znanja i vještina, uključujući simulacije

tehnologija prometa i transport

instrument

uređaj koji mjeri i pokazuje fizikalnu veličinu ili podatak

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika