struna tražilica

image shadow

H-rep

rep zrakoplova s dvjema vertikalnim površinama postavljenima na vrhovima horizontalnoga stabilizatora

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

hangar

građevina s velikim unutrašnjim prostorom za smještaj i održavanje zrakoplova

tehnologija prometa i transport

helidrom

aerodrom ili određena površina na kakvu objektu namijenjena u cijelosti ili dijelom dolasku, odlasku i kretanju helikoptera na zemlji

tehnologija prometa i transport

helikopter

letjelica teža od zraka koja se u zraku održava poglavito zbog reakcija zraka na jedan pogonjeni rotor ili više njih na približno vertikalnim osima

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

helikopterska ruta za razmještaj

sigurna ruta kojom se helikopteri kreću tijekom operacija

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

hidrostatički mjerač količine goriva

mjerač količine goriva koji s pomoću diferencijalnoga osjetnika mjeri razliku hidrostatičkoga tlaka na dnu spremnika i tlaka zraka na površini goriva

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

homologacija zrakoplova

postupak kojim se utvrđuje odgovara li tip zrakoplova ili zrakoplovnoga uređaja propisima gradnje te pokazuje li obilježja koja ugrožavaju ili bi mogla ugroziti njihovu sigurnu uporabu

tehnologija prometa i transport

horizontalna repna površina

repna površina u horizontalnoj ravnini zrakoplova koja se sastoji od nepokretnoga i upravljivoga dijela ili je potpuno upravljiva

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

horizontalni stabilizator

aerodinamički oblikovana površina u horizontalnoj ravnini zrakoplova koja je najčešće nepokretna ili zakretna za mali kut i od koje se otklanja kormilo visine

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika