struna tražilica

image shadow

GAMET prognoza

kodirana vremenska prognoza za letove na malim visinama u određenome području ili potpodručju letnih informacija

geofizika

generator vrtloga

tanak profil postavljen na gornjaci radi stvaranja vrtloga

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

geometrijski korak propelera

put koji propeler teoretski može prijeći za vrijeme jednoga okretaja u skladu s konstrukcijskim kutom propelera

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

geometrijski vitopereno krilo

krilo na kojemu tetive svih aeroprofila ne leže u istoj ravnini

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

giromagnetski kompas

složeni instrumentacijski sustav za prikazivanje kursa koji objedinjuje značajke magnetskoga kompasa i giroskopskoga prikaznika kursa

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

giroskop

uređaj za mjerenje ili održavanje smjera koji se zasniva na načelu očuvanja zakretnoga momenta

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

giroskopska inercija

svojstvo giroskopa da se suprotstavlja svim vanjskim silama koje nastoje promijeniti njegovu os ili ravninu rotacije

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

giroskopska precesija

svojstvo zvrka da se pri nasilnoj promjeni orijentacije osnovne osi vrtnje zakreće u smjeru rotacije oko druge osi okomite na prvu

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

giroskopska precesija propelera

svojstvo rotirajućega propelera zakrenuta iz ravnine rotacije da se zakreće oko osi okomite na os rotacije propelera i na os zakretanja ravnine rotacije

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

glavni zračni prijevoznik

zračni prijevoznik koji svojom mrežom letova povezuje gradove diljem svijeta, a u floti osim uskotrupnih ima i širokotrupne zrakoplove

tehnologija prometa i transport