struna tražilica

image shadow

C-razred performansa zrakoplova

razred performansa zrakoplova kojemu pripadaju zrakoplovi s klipnim motorima s više od 9 putničkih sjedala ili s najvećom dopuštenom masom u uzlijetanju većom od 5700 kg

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

centar kontrole zračnoga prometa

centar mjerodavan za provedbu aerodromske, prilazne i/ili oblasne kontrole

tehnologija prometa i transport

centar letnih informacija

jedinica kontrole zračne plovidbe koja daje usluge letnih informacija

tehnologija prometa i transport

centar oblasne kontrole

organizacijska jedinica koja daje usluge kontrole zračnoga prometa za kontrolirane letove u kontroliranim područjima pod svojom ovlašću

tehnologija prometa i transport

centar potiska

točka na tetivi aeroprofila kroz koju djeluje rezultantna aerodinamička sila

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

centrifugalni okretomjer

okretomjer koji mjeri broj okretaja na temelju mjerenja centrifugalne sile dinamometrom

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

certificirani aerodrom

aerodrom čijemu je operatoru izdana aerodromska svjedodžba

tehnologija prometa i transport

certifikacija

priznavanje sukladnosti proizvoda, uređaja, organizacije ili osobe s primjenjivim zahtjevima te izdavanje odgovarajuće svjedodžbe kojom se potvrđuje takvo podudaranje

cirkulacija

integral po zatvorenoj krivulji umnoška brzine strujenja i duljine

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

civilni zračni promet

sav zračni promet osim vojnoga zračnog prometa

tehnologija prometa i transport