struna tražilica

image shadow

zagrade

pravopisni znak kojim se označuje dopunjavanje, objašnjavanje i posebno isticanje jednoga dijela teksta i služi za skraćeno označivanje dvostrukih likova istoznačnih riječi

filologija

zalihost

višak obavijesti u komunikaciji koji omogućuje izbjegavanje nesporazuma

filologija

zamjenica

promjenjiva riječ kojom se zamjenjuje koja druga imenska riječ

filologija

zarez

pravopisni znak kojim se označuje inverzija rečeničnih dijelova ili surečenica, suprotnost, umetanje ili naknadno dodavanje te kojim se odjeljuju desetinke od cijeloga broja

filologija

zastarjeli naziv

naziv koji se upotrebljavao u prošlosti, ali više nije u uporabi

filologija

zastarjelica

riječ ili izraz na prijelazu iz aktivnoga u pasivni leksik

filologija

zatvoreni slog

slog koji završava suglasnikom

filologija

značenje

pojedinačna okolnost, pojam ili stvar koja je kojoj drugoj pojedinačnoj okolnosti, pojmu ili stvari trajno pridružena i to na takav način da na nju upućuje i da umjesto nje stoji

filologija

značenjska prilagodba

promjena značenja leksema jezika davaoca nakon ulaska u jezik primalac

filologija

znak

slovo, broj, slika, glas, oznaka, simbol ili kretnja koji imaju kakvo značenje

filologija