struna tražilica

image shadow

zagrade

pravopisni znak kojim se označuje dopunjavanje, objašnjavanje i posebno isticanje jednoga dijela teksta i služi za skraćeno označivanje dvostrukih likova istoznačnih riječi

filologija

zamjenica

promjenjiva riječ kojom se zamjenjuje koja druga imenska riječ

filologija

zarez

pravopisni znak kojim se označuje inverzija rečeničnih dijelova ili surečenica, suprotnost, umetanje ili naknadno dodavanje te kojim se odjeljuju desetinke od cijeloga broja

filologija

zvučan

pri čijemu izgovoru glasnice titraju

filologija

zvučni suglasnik

suglasnik pri čijemu izgovoru glasnice titraju

filologija