struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

v-sklonidba

nekadašnja sklonidba imenica ženskoga roda koje su u jedninskim kosim padežima te u množini i dvojini dobivale tematski morfem -ъv-

filologija

valentnost

svojstvo jezične jedinice da otvara mjesto određenomu broju i obliku dopuna kako bi rečenica bila gramatična

filologija

varijabla

jezična jedinica koja se upotrebljava u različitim oblicima unutar jedne jezične zajednice

filologija

varijacija

razlika u načinu jezične uporabe u jezičnoj zajednici

filologija

većinski jezik

jezik kojim na nekome području govori većina stanovništva

filologija

verbalni repertoar

ukupnost varijeteta koji se upotrebljavaju unutar određene jezične zajednice

filologija

verdiktiv

iskaz kojim se izriče kakva presuda, procjena, predviđanje ili ocjena

filologija

vernakular

svakodnevni govor kojim se služe govornici određene zajednice

filologija

veznik

nepromjenjiva riječ kojom se povezuju riječi, skupine riječi ili rečenice

filologija

vid

gramatička kategorija glagola kojom se izriču razlike u trajanju određene radnje

filologija