struna tražilica

image shadow

višejezičnost

sposobnost govornika da se služi trima jezicima ili više njih

filologija

vokalizacija

morfološki uvjetovana glasovna promjena u kojoj se l na kraju sloga ili riječi zamjenjuje s o

filologija

vokativ

peti padež u sklonidbi, padež koji stoji uz usklike Ej! i Oj!

filologija