struna tražilica

image shadow

učenje stranoga jezika

svjesno, organizirano i strukturirano stjecanje jezične kompetencije u stranome jeziku

filologija

uklopljena dvojezičnost

dvojezičnost koja nastaje kad se oba jezika upotrebljavaju u zajednici

filologija

umjetni jezik

jezik koji je tko planski izmislio

filologija

upitna zamjenica

zamjenica koja dolazi u pitanju i zamjenjuje riječ koja se očekuje u odgovoru

filologija

upitnik

pravopisni znak koji se piše na kraju upitne rečenice

filologija

upravni govor

govor koji je izravno upravljen komu i doslovno se navodi u rečenici

filologija

uravnotežena dvojezičnost

dvojezičnost koja nastaje kad govornik jednako dobro vlada dvama jezicima

filologija

uskličnik

pravopisni znak koji se piše na kraju usklične i zapovjedne rečenice te iza vokativa

filologija

usklik

nepromjenjiva riječ kojom se izražavaju različiti osjećaji ili oponašaju zvukovi iz prirode

filologija

usmeni prevoditelj

osoba koja prevodi čije izgovorene riječi s jednoga jezika na drugi

filologija