struna tražilica

image shadow

teorija govornih činova

proučavanje govornih činova utemeljeno na opisivanju mogućnosti čovjekova djelovanja s pomoću jezičnih obrazaca

filologija

teorija konceptualne metafore

kognitivnolingvistička teorija Georga Lakoffa i Marka Johnsona koja objašnjava odnos između jezika, mišljenja i utjelovljenoga iskustva i čija je temeljna postavka da je mišljenje fundamentalno metaforično u svojoj naravi

filologija

tjesnačnik

suglasnik pri čijemu izgovoru ne postoji potpuni zatvor nego zrak prolazi kroz mali otvor uz stvaranje zvuka trenja

filologija

topoformant

formant koji sudjeluje u tvorbi toponima

filologija

topoleksem

riječ, osnova ili korijen koji se upotrebljavaju u tvorbi antroponima

filologija

toponimijski sufiks

sufiks u sastavu toponima koji upućuje na pripadnost određenoga imena toponimiji

filologija

toponimizacija

prelazak apelativa, višerječne sveze ili onima bilo koje kategorije u toponim izmjenom svoje funkcije

filologija

toponomastikon

rječnik ili popis toponima s toponomastičkim tumačenjima

filologija