struna tražilica

image shadow

talijanizam

riječ ili koji drugi element talijanskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

tema

dio iskaza koji sadržava poznatu obavijest

filologija

teorija govornih činova

proučavanje govornih činova utemeljeno na opisivanju mogućnosti čovjekova djelovanja s pomoću jezičnih obrazaca

filologija

teorija konceptualne metafore

kognitivnolingvistička teorija Georga Lakoffa i Marka Johnsona koja objašnjava odnos između jezika, mišljenja i utjelovljenoga iskustva i čija je temeljna postavka da je mišljenje fundamentalno metaforično u svojoj naravi

filologija

teorija prototipa

teorija o ljudskome sustavu kategorizacije čija je temeljna tvrdnja da se kategorije u ljudskome umu oblikuju načelom kognitivne ekonomije i načelom uočene strukture svijeta

filologija

teorija skoposa

teorija prevođenja u kojoj je temeljna pretpostavka da je prevođenje određeno funkcijom odnosno svrhom ciljnoga teksta, koja ne mora biti jednaka funkciji polaznoga teksta

filologija

tjesnačnik

suglasnik pri čijemu izgovoru ne postoji potpuni zatvor nego zrak prolazi kroz mali otvor uz stvaranje zvuka trenja

filologija

točka

pravopisni znak koji stoji na kraju rečenice te iza kratica i rednih brojeva

filologija

točka sa zarezom

pravopisni znak koji se piše pri jačemu odvajanju od onoga koje označuje zarez, a slabijemu od onoga koje označuje točka

filologija

topoformant

formant koji sudjeluje u tvorbi toponima

filologija