struna tražilica

image shadow

samoglasnik

glas oblikovan otvorenim, slobodnim prolazom zračne struje pri čemu glasnice titraju

filologija

samoglasnik

najistaknutiji glas u slogu na kojemu se može nalaziti naglasak

filologija

singulare tantum

imenica koje ima samo jedninu

filologija

sinonimija

pojava da riječi imaju različit izraz, a isti sadržaj

filologija

sintaksa

grana gramatike koja proučava spojeve riječi, sintagme, rečenice i tekst

filologija

sklonidba

promjena imenica, zamjenica, brojeva i pridjeva po padežima

filologija

slog

najmanja izgovorna jedinica koju čine jedan samoglasnik i najmanje jedan suglasnik

filologija

slovo

grafički znak kojim se zapisuje glas

filologija

specijalni korpus

korpus koji obuhvaća samo jedan jezični varijetet odabran po određenim kriterijima

filologija

standardni jezik

varijetet koji govornici smatraju najprikladnijim u službenoj uporabi

filologija