struna tražilica

image shadow

s-struktura

razina na kojoj se prikazuje značenje sintaktičkih skupina i rečenica u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

sadržaj pojma

ukupnost značajka koje čine pojam

filologija

samoglasnik

glas oblikovan otvorenim, slobodnim prolazom zračne struje pri čemu glasnice titraju

filologija

samoglasnik

najistaknutiji glas u slogu na kojemu se može nalaziti naglasak

filologija

sekundarna prilagodba

prilagodba posuđenice nakon ulaska u sustav jezika primaoca na fonološkoj, pravopisnoj, morfološkoj i semantičkoj razini

filologija

simultano prevođenje

prevođenje koje se odvija gotovo istodobno s izvornim govorom sa zadrškom od 2 sekunde do 10 sekunda te s pomoću mikrofona, slušalica i prijamnika

filologija

singulare tantum

imenica koje ima samo jedninu

filologija

sinkronizacija

zamjena glumačkih glasova u stranim filmovima, serijama, dječjim i drugim emisijama glasovima domaćih glumaca

filologija

sinonim

riječ koja ima različit izraz, a isti sadržaj kao i koja druga riječ

filologija

sinonimija

pojava da riječi imaju različit izraz, a isti sadržaj

filologija