struna tražilica

image shadow

r-sklonidba

nekadašnja suglasnička sklonidba imenica ženskoga roda koje su u jedninskim kosim padežima te u množini i dvojini dobivale tematski morfem -er-

filologija

računalno jezikoslovlje

interdisciplinarna znanost povezana s računalnim modeliranjem prirodnoga jezika utemeljenim na statistici ili pravilima te s proučavanjem računalnih pristupa jezičnim pitanjima

filologija

računalno pomognuto prevođenje

prevođenje pri kojemu se prevoditelj služi računalnim programima, programskim rješenjima i mrežnim izvorima

filologija

rana dvojezičnost

dvojezičnost koja se stječe u dobi do jedanaest ili dvanaest godina

filologija

razgovor

oblik govorne komunikacije u kojoj sudjeluju najmanje dva sugovornika

filologija

razgovorna implikatura

zaključak ili sadržaj iskaza koji nije izravno izrečen

filologija

razgovorni stil

stil koji služi za potrebe svakodnevnoga sporazumijevanja i odlikuje se komunikacijskom spontanošću i nepripremljenošću, neusiljenošću, prirodnošću i familijarnošću

filologija

razgraničenje terminoloških jedinica

utvrđivanje terminološkoga statusa leksičke jedinice koja je izlučena iz korpusa

filologija

razina A1

pripremna razina proizvodnoga korištenja jezikom

filologija

razina A2

temeljna razina proizvodnoga korištenja jezikom

filologija