struna tražilica

image shadow

r-sklonidba

nekadašnja suglasnička sklonidba imenica ženskoga roda koje su u jedninskim kosim padežima te u množini i dvojini dobivale tematski morfem -er-

filologija

računalno jezikoslovlje

interdisciplinarno znanstveno područje povezano s računalnim modeliranjem prirodnoga jezika utemeljenim na statistici ili pravilima te s proučavanjem računalnih pristupa jezičnim pitanjima

filologija

računalno pomognuto prevođenje

prevođenje pri kojemu se prevoditelj služi računalnim programima, programskim rješenjima i mrežnim izvorima

filologija

raguzeizam

riječ ili koji drugi element svojstven dubrovačkome govoru

filologija

rana dvojezičnost

dvojezičnost koja se stječe u dobi do jedanaest ili dvanaest godina

filologija

razgovor

oblik govorne komunikacije u kojoj sudjeluju najmanje dva sugovornika

filologija

razgovorna implikatura

zaključak ili sadržaj iskaza koji nije izravno izrečen

filologija

razgovorni stil

funkcionalni stil koji služi za potrebe svakodnevnoga sporazumijevanja i odlikuje se komunikacijskom spontanošću i nepripremljenošću, neusiljenošću, prirodnošću i familijarnošću

filologija

razgraničenje terminoloških jedinica

utvrđivanje terminološkoga statusa leksičke jedinice koja je izlučena iz korpusa

filologija

razina A1

pripremna razina proizvodnoga korištenja jezikom

filologija