struna tražilica

image shadow

računalno jezikoslovlje

interdisciplinarna znanost povezana s računalnim modeliranjem prirodnoga jezika utemeljenim na statistici ili pravilima te s proučavanjem računalnih pristupa jezičnim pitanjima

filologija

računalno pomognuto prevođenje

prevođenje pri kojemu se prevoditelj služi računalnim programima, programskim rješenjima i mrežnim izvorima

filologija

rana dvojezičnost

dvojezičnost koja se stječe u dobi do jedanaest ili dvanaest godina

filologija

razgovor

oblik govorne komunikacije u kojoj sudjeluju najmanje dva sugovornika

filologija

rečenična negacija

nijekanje sadržaja cijele rečenice

filologija

redni broj

broj kojim se označuje koje je što u poretku

filologija

regionalna shema

skup pravila i podataka o jezičnim i drugim osobitostima koje države ili regije bitnim za lokalizaciju proizvoda

filologija

registar

jezični varijetet koji je povezan s određenom profesijom ili temom

filologija

regresivna palatalizacija

palatalizacija kod koje je drugi fonem djelovao na prvi

filologija

rema

dio iskaza koji sadržava dotad nepoznatu obavijest

filologija