struna tražilica

image shadow

p-struktura

razina na kojoj se prikazuje fonološka struktura izričaja u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

padež

gramatička kategorija riječi kojom se izriču odnosi imenskih riječi s ostalim riječima u rečenici

filologija

palatalizacija

glasovna promjena u kojoj se nenepčanici zamjenjuju nepčanicima

filologija

pasiv

glagolsko stanje kojim se izriče radnja koju trpi subjekt

filologija

pasivna dvojezičnost

dvojezičnost koja uključuje razumijevanje govora i čitanje, ali ne uključuje govorenje i pisanje na drugome jeziku

filologija

pasivni leksik

riječi koje govornik ne upotrebljava, koje su zastarjele i nestale iz uporabe, ali koje govornik suvremenoga jezika uglavnom prepoznaje i razumije

filologija

patronim

osobno ime koje svojim izrazom upućuje na osobno ime, društveni položaj, podrijetlo ili zanimanje oca osobe kojoj se nadijeva

filologija

perceptivna univerbacija

prilagodba sintagma ili cijelih rečenica kao jedne riječi

filologija

perlokucijski čin

govorni čin kojim govornik postiže kakav učinak na primatelja uvjetujući njegovo djelovanje ili promjenu ponašanja

filologija

pidžin

jezik bez izvornih govornika koji je nastao dodirima različitih jezika u višejezičnoj zajednici te se upotrebljava kao lingua franca

filologija