struna tražilica

image shadow

padež

gramatička kategorija riječi kojom se izriču odnosi imenskih riječi s ostalim riječima u rečenici

filologija

palatalizacija

glasovna promjena u kojoj se nenepčanici zamjenjuju nepčanicima

filologija

plurale tantum

imenica koja ima samo množinu

filologija

pojam

apstraktna jedinica koja se sastoji od niza značajka konkretnih ili apstraktnih objekata koji su odabrani s obzirom na određene kriterije karakteristične za neko područje

filologija

pokazna zamjenica

zamjenica koja označuje ono što je prostorno, vremenski ili u prenesenome značenju blisko govorniku, sugovorniku ili nije blisko ni govorniku ni sugovorniku

filologija

pokrata

riječ koja se piše velikim slovima nastala kraćenjem najčešće višerječnoga naziva ili imena

filologija

potkorpus

izdvojeni dio korpusa koji može biti određen na temelju tematskih sadržaja, medija, vremena nastanka teksta, izvora itd.

filologija

povratna zamjenica

zamjenica koja se odnosi na subjekt

filologija

povratni glagol

glagol koji kao jedan element sadržava zamjenicu ili česticu se

filologija

pravopis

skup pravila koja određuju kako pravilno pisati

filologija