struna tražilica

image shadow

objekt

samostalni rečenični dio na koji prelazi glagolska radnja

filologija

oblik

različit izraz i gramatički sadržaj koji pripada istoj riječi

filologija

oblikovanje pojmova

stvaranje pojmova odabirom i kombinacijom značajka

filologija

očiti prijevod

prijevod u kojemu su sadržani fonološki, morfološki, sintaktički ili leksički elementi jezika s kojega se prevodi

filologija

odbojna dvojezičnost

dvojezičnost koja nastaje kad je drugi jezik društveno cijenjen, a prvi nije

filologija

odnosna zamjenica

zamjenica koja povezuje zavisnu surečenicu s glavnom rečenicom

filologija

odostražni rječnik

rječnik u kojemu su riječi abecedirane od kraja riječi

filologija

određeni pridjev

pridjev kojim se izriče stalna osobina ili svojstvo, a odgovara na pitanje Koji?

filologija

ograničeni prijevod

prijevod u kojemu je zamjena elemenata polaznoga teksta elementima ciljnoga teksta provedena na samo jednoj jezičnoj razini

filologija

onomastičar

osoba koja znanstveno proučava imena, njihov nastanak, razvoj i funkcioniranje

filologija