struna tražilica

image shadow

obavijesna funkcija teksta

funkcija teksta kojemu je temeljna značajka smisao odnosno značenje

filologija

obiteljski jezik

jezik koji se govori u obiteljskome okružju i u ograničenome broju komunikacijskih situacija

filologija

obiteljski nadimak

nadimak koji se nasljeđuje i prenosi unutar obitelji

filologija

objekt

samostalni rečenični dio na koji prelazi glagolska radnja

filologija

objektna rečenica

zavisnosložena rečenica u kojoj je zavisna surečenica uvrštena na mjesto objekta osnovne surečenice i u kojoj se zavisna surečenica odnosi prema osnovnoj onako kako se objekt odnosi prema predikatu

filologija

obla glagoljica

glagoljica nazvana prema oblim oblicima slova

filologija

oblik

različit izraz i gramatički sadržaj koji pripada istoj riječi

filologija

oblikotvorni morfem

funkcionalni morfem koji se dodaje osnovi kako bi se dobio oblik promjenjive riječi

filologija

oblikovanje pojmova

stvaranje pojmova odabirom i kombinacijom značajka

filologija

obvezna dopuna

dopuna koja je nužna da bi rečenica bila gramatična

filologija