struna tražilica

image shadow

nacionalni korpus

opći korpus koji uključuje velik broj tekstova reprezentativnih za određeni jezik

filologija

natuknica

riječ koja se nalazi na početku rječničkoga članka i za kojom slijedi njezina obrada

filologija

navodnici

pravopisni znak kojim se označuje početak i kraj teksta koji se navodi doslovno ili kojemu se daje drugo značenje ili kojim se označuje da se riječ ispred i iza koje stoji uzima u prenesenome značenju, da ne pripada standardnomu jeziku ili da je riječ o imenu

filologija

nazivlje

sustav naziva određenoga područja

filologija

nazivoslovlje

interdisciplinarna znanost koja proučava nastajanje pojmova, svojstva pojmova, odnose i veze među pojmovima, stvaranje pojmovnoga sustava, opis pojmova, oblikovanje definicija, pridruživanje označilaca označenicima, usklađivanje naziva i pojma, stvaranje sustava naziva, terminografske metode te oblikovanje i izgradnju terminoloških baza podataka

filologija

neizravni objekt

objekt koji nije u besprijedložnome akuzativu ni u dijelnome ili slavenskome genitivu koji je zamjenjiv akuzativom

filologija

neodređena zamjenica

zamjenica kojom se zamjenjuje nešto neodređeno ili općenito

filologija

neprijelazni glagol

glagol čija radnja ne prelazi na objekt

filologija

nesvršeni glagol

glagol kojim se izriče radnja koja traje ili koja se ponavlja

filologija

nominativ

prvi padež u sklonidbi, odgovara na pitanja Tko?, Što?

filologija