struna tražilica

image shadow

n-gram

sekvencija određene duljine koju sačinjavaju znakovi ili riječi koje se pojavljuju unutar teksta korpusa

filologija

nacionalni jezik

glavni jezik određene zemlje

filologija

nacionalni korpus

opći korpus koji uključuje velik broj tekstova reprezentativnih za određeni jezik

filologija

nadređeni naziv

najbliži naziv čiji je opseg širi od opsega definiranoga naziva i s pomoću kojega se taj naziv definira

filologija

nadređeni pojam

pojam koji se u hijerarhijskome odnosu nalazi na višoj razini razredbe

filologija

nadređenost

odnos dvaju pojmova u kojemu je sadržaj jednoga pojma uključen u sadržaj drugoga pojma, a opseg toga drugoga pojma u opseg prvoga pojma

filologija

naručitelj

osoba ili tvrtka koja je od prevoditelja naručila prijevod

filologija

natuknica

riječ koja se nalazi na početku rječničkoga članka i za kojom slijedi njezina obrada

filologija

navodnici

pravopisni znak kojim se označuje početak i kraj teksta koji se navodi doslovno ili kojemu se daje drugo značenje ili kojim se označuje da se riječ ispred i iza koje stoji uzima u prenesenome značenju, da ne pripada standardnomu jeziku ili da je riječ o imenu

filologija

naziv

stručni izraz za određeni pojam

filologija