struna tražilica

image shadow

m-struktura

razina na kojoj se prikazuje morfološka struktura izričaja u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

makrosociolingvistika

područje sociolingvistike koje proučava jezik kao sastavnicu strukture društva

filologija

makrostruktura

poredak rječničkih članaka u rječniku

filologija

manjinski jezik

materinski jezik kojim govori jedan od naroda zemlje u kojoj je službenim ili nacionalnim jezikom proglašen koji drugi jezik

filologija

međuljudska komunikacija

izravna komunikacija između dviju ili više osoba u kojoj sudionici izmjenjuju informacije, osjećaje ili mišljenja

filologija

međunarodni jezik

širokorasprostranjeni jezik raznovrsne primjene koji upotrebljavaju ljudi u mnogim zemljama, a osobito oni kojima to nije materinski jezik

filologija

meronim

pojam koji se prema drugome pojmu nalazi u odnosu dio – cjelina

filologija

metafora

stilska figura i postupak stvaranja novih značenja riječi koji se temelji na prenošenju značenja na temelju sličnosti

filologija

metajezik

jezik s pomoću kojega se opisuje drugi jezik

filologija

metateza likvida

glasovna promjena koja se odnosi na zamjenu mjesta likvida i samoglasnika

filologija