struna tražilica

image shadow

manjinski jezik

materinski jezik kojim govori jedan od naroda zemlje u kojoj je službenim ili nacionalnim jezikom proglašen koji drugi jezik

filologija

metafora

stilska figura i postupak stvaranja novih značenja riječi koji se temelji na prenošenju značenja na temelju sličnosti

filologija

metajezik

jezik s pomoću kojega se opisuje drugi jezik

filologija

metonimija

stilska figura i postupak stvaranja novih značenja riječi koji se temelji na prenošenju značenja na temelju prostorne ili vremenske bliskosti

filologija

miješanje jezika

mijenjanje fonološkoga, morfološkoga, sintaktičkoga i leksičkoga sustava jednoga jezika pod utjecajem drugoga jezika

filologija

miješanje kodova

uporaba dvaju ili više jezika unutar jedne rečenice

filologija

morfologija

grana gramatike koja proučava oblike riječi

filologija

mrtvi jezik

jezik koji više nema izvornih govornika

filologija