struna tražilica

image shadow

ljetopis

djelo koje sadržava zabilješke važnijih povijesnih događaja koje se donose kronološkim redom, po vremenskome slijedu zbivanja

filologija

ljudsko prevođenje

prevođenje koje u najvećoj mjeri obavlja čovjek na temelju svojega znanja

filologija