struna tražilica

image shadow

latinizam

riječ ili koji drugi element latinskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

lažni prijatelji

par leksema iz dvaju jezika koji su oblikom jednaki ili slični, a značenjski različiti

filologija

leksem

riječ u ukupnosti svojih oblika i značenja

filologija

leksički morfem

morfem koji ima leksičko značenje

filologija

leksikalizacija

postupak kojim nastaje nova riječ

filologija

leksikograf

jezikoslovac koji se bavi leksikografijom

filologija

leksikografija

grana jezikoslovlja koja popisuje, opisuje i tumači riječi, izraze, imena, frazeme itd. jednoga ili više jezika

filologija

leksikografija

ukupnost leksikografskih djela

filologija

leksikografkinja

jezikoslovka koja se bavi leksikografijom

filologija

leksikolog

jezikoslovac koji se bavi leksikologijom

filologija