struna tražilica

image shadow

lanac

niz koji čine pomaknuti element i njegovi koindeksirani tragovi

filologija

lanac radnje

lanac interakcija različitih entiteta koji počiva na prijenosu energije s jednoga entiteta na drugi od izvorne prema ciljnoj domeni

filologija

latinica

staro latinsko pismo i velik broj njegovih prilagodba za bilježenje brojnih glasovnih sustava

filologija

latinični

koji se odnosi na latinicu

filologija

latinizam

riječ ili koji drugi element latinskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

lažni prijatelji

par leksema iz dvaju jezika koji su oblikom jednaki ili slični, a značenjski različiti

filologija

leksem

riječ u ukupnosti svojih oblika i značenja

filologija

leksička funkcionalna gramatika

netransformacijska generativna teorija koja jezik promatra kao višedimenzijski objekt čija je svaka dimenzija prikazana kao posebna struktura koja ima svoja pravila, pojmove i oblike, a različite se strukture međusobno ograničavaju

filologija

leksička jedinica

sastavnica određenoga leksika temeljena na leksikalizaciji

filologija

leksička kompetencija

poznavanje i sposobnost uporabe vokabulara kojega jezika

filologija