struna tražilica

image shadow

lažni prijatelji

par leksema iz dvaju jezika koji su oblikom jednaki ili slični, a značenjski različiti

filologija

leksikograf

jezikoslovac koji se bavi leksikografijom

filologija

leksikografija

grana jezikoslovlja koja popisuje, opisuje i tumači riječi, izraze, imena, frazeme itd. jednoga ili više jezika

filologija

leksikografija

ukupnost leksikografskih djela

filologija

leksikografkinja

jezikoslovka koja se bavi leksikografijom

filologija

leksikolog

jezikoslovac koji se bavi leksikologijom

filologija

leksikologija

grana jezikoslovlja koja proučava riječi i odnose među njima

filologija

leksikologinja

jezikoslovka koja se bavi leksikologijom

filologija

lice

kategorija koja označuje govoritelja, sugovoritelja, onoga o kojemu se govori ili ono o čemu se govori

filologija

lingua franca

jezik kojim se na širemu području služe govornici različitih jezika radi međusobne komunikacije

filologija