struna tražilica

image shadow

lažni prijatelji

par leksema iz dvaju jezika koji su oblikom jednaki ili slični, a značenjski različiti

filologija

leksikograf

jezikoslovac koji se bavi leksikografijom

filologija

leksikografija

grana jezikoslovlja koja popisuje, opisuje i tumači riječi, izraze, imena, frazeme itd. jednoga ili više jezika

filologija

leksikografija

ukupnost leksikografskih djela

filologija

leksikografkinja

jezikoslovka koja se bavi leksikografijom

filologija

lokativ

šesti padež u sklonidbi, odgovara na pitanje O komu?, O čemu?

filologija