struna tražilica

image shadow

kajkavski hrvatski književni jezik

neorganski višefunkcionalni idiom čiju je organsku osnovicu činio zagrebački gradski govor, a koji je funkciju književnoga jezika na području triju županija sjeverozapadne Hrvatske imao u razdoblju od 16. st. do formiranja hrvatskoga standardnog jezika štokavske osnovice

filologija

kajkavski slovopis

hrvatski latinični slovopis koji je po uzoru na mađarski oblikovan na sjeverozapadnome, pretežno kajkavskome, dijelu hrvatskoga jezičnog područja

filologija

kartica teksta

mjerna jedinica za izražavanje količine teksta u dokumentu prema kojoj se izračunava cijena prevoditeljske usluge

filologija

kartografski pristup

istraživački program u okviru teorije načela i parametara kojemu je cilj iscrpan prikaz sintaktičkih konfiguracija te utvrđivanje broja, sadržaja i poretka funkcionalnih kategorija

filologija

kaskada metafora

hijerarhijski organizirana konceptualna struktura predodžbenih shema, okvira te metafora opće i specifične razine koja je kao cjelina vrlo često u uporabi te se time ustalila kao jedinstvena složena cjelina iako se i svaki od njezinih dijelova može pojavljivati zasebno

filologija

kataforička funkcija

upućivačka uloga jezičnih jedinica u iskazu na sadržaj koji slijedi

filologija

kategorijska metonimija

metonimijski odnos između veće kategorije i manje kategorije koja je njezin dio, i to tako da manja kategorija stoji za veću kategoriju ili obrnuto

filologija

kavkaski jezični savez

jezični savez koji čine abhasko-adigejski, nahsko-dagestanski, kartvelski jezici te djelomično armenski, osetski, kumički i kalmički

filologija

kći

čvor u strukturnome stablu koji je neposredno podređen drugomu čvoru

filologija

kentumski jezici

skupina jezika indoeuropske porodice u kojima je odraz prajezičnih nepčaničkih jedrenika jedrenički praskavac

filologija