struna tražilica

image shadow

ključni naziv

središnji naziv u pojmovnome polju

filologija

ključni pojam

središnji pojam u pojmovnome polju

filologija

književno prevođenje

prevođenje lirskih, epskih i dramskih književnih djela

filologija

kognitivna lingvistika

pristup jeziku koji počiva na proučavanju značenja, konceptualizacije i utjelovljenoga iskustva u stalnoj interakciji jezika i uma

filologija

koherencija

logičko-semantički koncept osmišljavanja teksta

filologija

kohezija

gramatičko povezivanje površinske strukture teksta

filologija

koineiziranje

miješanje više različitih dijalekata i stvaranje novoga kompromisnog varijeteta

filologija

kolokacija

skup od najmanje dviju punoznačnih riječi koje se pojavljuju zajedno mnogo češće nego što bi se to slučajno dogodilo

filologija

komisiv

ilokucijski čin kojim govornik najavljuje da će što učiniti

filologija

komparativ

drugi stupanj u stupnjevanju pridjeva i priloga kojim se u usporedbi izriče veći stupanj posjedovanja koje osobine ili svojstva

filologija