struna tražilica

image shadow

javna komunikacija

komunikacija unutar veće društvene zajednice u kojoj se prenose informacije zajedničke svim pripadnicima te zajednice

filologija

jednačenje

izjednačivanje susjednih glasova po prisutnosti nekoga fonološkog ili fonetskog obilježja

filologija

jednačenje po zvučnosti

glasovna promjena u kojoj se suglasnici različiti po zvučnosti jednače u suglasničkim skupinama tako da se prvi suglasnik skupine zamjenjuje suglasnikom koji je po zvučnosti jednak drugomu suglasniku skupine

filologija

jednina

gramatički broj promjenjive riječi kojim se označuje da se govori o jednome primjerku onoga što označuje ta riječ

filologija

jednojezičnost

sposobnost govornika da se služi samo jednim jezikom

filologija

jednovalentna imenica

imenica koja ima jednu imeničku dopunu

filologija

jednovalentni glagol

glagol koji ima jednu glagolsku dopunu

filologija

jedrenik

suglasnik koji se tvori tako da stražnji dio jezika djelomično ili potpuno dodiruje meko nepce

filologija

jezična komunikacija

komunikacija koja se temelji na prijenosu i izmjeni informacija s pomoću jezičnih znakova

filologija

jezična metafora

jezično oprimjerenje konceptualne metafore

filologija