struna tražilica

image shadow

i-sklonidba

sklonidba u kojoj genitiv jednine završava na i

filologija

i-struktura

razina na kojoj se prikazuje obavijesna struktura rečenice u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

idiolekt

govor pojedinoga govornika

filologija

ijekavski odraz jata

ostvaraj praslavenskoga glasa jat na mjestu duga izričaja u nekim hrvatskim govorima kao troglasovni slijed ije

filologija

ikavski odraz jata

ostvaraj praslavenskoga glasa jat u hrvatskim govorima kao i

filologija

ikavsko-ekavski odraz jata

ostvaraj praslavenskoga glasa jat u hrvatskim govorima kao i ili e

filologija

ikoničnost

sustavna strukturna sličnost forme i značenja takva da forma predstavlja oblik, kretanje ili prostorni odnos objekata koje denotira

filologija

ilirizam

politički, književni i kulturni pokret koji je inicirao hrvatski narodni preporod

filologija

ilokucijska snaga

način ostvarenja iskaza s obzirom na govornikovu namjeru da predstavi kakav sadržaj odabirom jezičnih sredstava

filologija

ilokucijski čin

govorni čin u kojemu se ostvaruje govornikova namjera da izgovorenim sadržajem djeluje na koga ili učini što na temelju ilokucijske snage iskaza

filologija