struna tražilica

image shadow

i-struktura

razina na kojoj se prikazuje obavijesna struktura rečenice u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

idiolekt

govor pojedinoga govornika

filologija

ilokucijski čin

govorni čin u kojemu se ostvaruje govornikova namjera da izgovorenim sadržajem djeluje na koga ili učini što na temelju ilokucijske snage iskaza

filologija

ime

riječ ili skupina riječi koja služi za imenovanje i identifikaciju denotata

filologija

ime ulice

ime prometnice u naseljenome mjestu kojom se kreću vozila i pješaci ili prometne površine zajedno sa zgradama i drugim sadržajima s njezinih obiju strana

filologija

imenica

promjenjiva riječ kojom se označuju bića, stvari ili pojave, mijenja se po padežima i brojevima, a ima svoj rod

filologija

imenovanje

postupak kojim se imenuje osoba, mjesto ili predmet

filologija

imenjak

muška osoba koja ima isto osobno ime kao i druga muška osoba

filologija

imperativ

glagolski način kojim se izriče zapovijed, poticaj ili molba

filologija

indikativ

glagolski način kojim se izriče ili poriče tvrdnja

filologija