struna tražilica

image shadow

hagionim

ime svetca

filologija

homofon

riječ koja se izgovara jednako kao i koja druga riječ, ali se različito piše

filologija

homograf

riječ koja se piše jednako kao i koja druga riječ, ali se različito izgovara

filologija

homonim

riječ koja ima isti označilac kao koja druga riječ, ali ima različiti označenik

filologija

homonimija

pojava da dvije ili više riječi s ukupnošću svojih oblika imaju isti glasovni sastav, isti naglasak te pripadaju istoj vrsti riječi

filologija