struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

hagionim

ime svetca

filologija

hapaks

riječ ili izraz koji je samo jednom potvrđen i čija uporaba ostaje na razini njezina tvorca

filologija

heraldičko ime

ime motivirano simbolom na čijemu grbu

filologija

heterogena skupina učenika

skupina učenika različita po uzrastu, spolu, prvome jeziku, dobi, obrazovanju i dr.

filologija

hidronim

ime vodnoga objekta

filologija

hidronimija

ukupnost hidronima određenoga područja, jezika i razdoblja

filologija

hidronomastičarka

ženska osoba koja se bavi hidronomastikom

filologija

hidronomastika

grana toponomastike koja proučava značenje i nastanak hidronima

filologija

hijerarhija metafora

hijerarhijska organizacija konceptualne mreže metafora od primarnih do složenih metafora te od metafora opće do metafora specifične razine

filologija

hijerarhijska razredba

razredba pojmova prema njihovim značajkama na podređene i nadređene

filologija