struna tražilica

image shadow

hagionim

ime svetca

filologija

hiperkorektnost

nastojanje govornika da upotrebljava jezični oblik višega društvenog statusa, pri čemu unosi netočne promjene u strukturu ili riječ

filologija

hipertekst

tekstna struktura koja se sastoji od međusobno povezanih jedinica informacije prikazana na elektroničkome uređaju

filologija

hipertekstni

koji se odnosi na hipertekst

filologija

hispanizam

riječ ili koji drugi element španjolskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

holonim

pojam koji se prema drugome pojmu nalazi u odnosu cjelina – dio

filologija

homofon

riječ koja se izgovara jednako kao i koja druga riječ, ali se različito piše

filologija

homograf

riječ koja se piše jednako kao i koja druga riječ, ali se različito izgovara

filologija

homonim

riječ koja ima isti označilac kao koja druga riječ, ali ima različiti označenik

filologija

homonimija

pojava da dvije ili više riječi s ukupnošću svojih oblika imaju isti glasovni sastav, isti naglasak te pripadaju istoj vrsti riječi

filologija