struna tražilica

image shadow

genitiv

drugi padež u sklonidbi, odgovara na pitanje Koga?, Čega?

filologija

glagol

promjenjiva riječ kojom se izriče radnja, stanje i zbivanje i koja se mijenja po licima

filologija

glagolska imenica

imenica tvorena od glagolskoga pridjeva trpnoga i nastavka -je

filologija

glasovna promjena

promjena u fonemskome sastavu riječi uvjetovana položajem fonema u riječi ili morfološkim i tvorbenim kategorijama

filologija

glavni broj

broj kojim se označuje koliko čega ima

filologija

govorni čin

način čovjekova djelovanja govorom u određenoj komunikacijskoj situaciji

filologija

gramatika

jezikoslovna grana koja opisuje ili utvrđuje pravila na fonološkoj, morfološkoj, tvorbenoj i sintaktičkoj razini

filologija

gramatika

priručnik koji propisuje fonološko i morfološko, tvorbeno i sintaktičko ustrojstvo jezika i daje popis pravila koja upravljaju jezičnim sustavom

filologija