struna tražilica

image shadow

galicizam

riječ ili koji drugi element francuskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

genitiv

drugi padež u sklonidbi, odgovara na pitanje Koga?, Čega?

filologija

germanizam

riječ ili koji drugi element njemačkoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

gerund

glagolska imenica aktivnoga trajnog značenja u latinskoj gramatici

filologija

glagol

promjenjiva riječ kojom se izriče radnja, stanje i zbivanje i koja se mijenja po licima

filologija

glagolska imenica

imenica tvorena od glagolskoga pridjeva trpnoga i nastavka -je

filologija

glagolska valentnost

svojstvo glagola da otvara mjesto glagolskim dopunama kojima određuje broj i vrstu

filologija

glagolski način

glagolski oblik koji označuje odnos govornika prema radnji

filologija

glagolski predikat

predikat izrečen glagolom

filologija

glagolski vid

gramatička kategorija glagola kojom se izriče trajanje radnje

filologija