struna tražilica

image shadow

f-struktura

razina na kojoj se prikazuju gramatičke funkcije u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

fatički čin

izricanje glasova tako da tvore leksičku i sintaktičku strukturu određenoga jezika

filologija

filologija

znanost koja proučava jezik, književnost i kulturnu povijest kojega naroda

filologija

filološke škole

škole koje su u Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljeća imale različita mišljenja oko postizanja jedinstva u standardnome jeziku

filologija

fonem

najmanja jedinica izraza koja nema svoje značenje, ali razlikuje značenje

filologija

fonologija

grana gramatike koja proučava glasove kao razlikovne jezične jedinice

filologija

fonološka prilagodba

zamjena fonema jezika davaoca fonemima jezika primaoca radi uklapanja u fonološki sustav jezika primaoca

filologija

fonološki

koji vodi računa o izgovoru

filologija

frazem

višerječna leksička jedinica koja se sastoji najmanje od dviju sastavnica, a značajke su joj cjelovitost, čvrsta struktura, ustaljenost, reproduktivnost, slikovitost, ekspresivnost i konotativno značenje

filologija

frazeografija

grana jezikoslovlja koja s jezičnoga stajališta popisuje, opisuje i tumači frazeme jednoga ili više jezika

filologija