struna tražilica

image shadow

e-leksikografkinja

stručnjakinja koji se bavi teorijom i praksom izrade elektroničkih leksikografskih djela

filologija

e-rječnik

rječnik u elektroničkome obliku

filologija

elativ

pridjevni stupanj koji se tvori dodavanjem prefiksa pre- pozitivu, kojim se izriče pretjerana zastupljenost kojega svojstva ili zastupljenost svojstva veća od očekivane ili uobičajene

filologija

elipsa

izostavljanje riječi koje se mogu predvidjeti iz konteksta

filologija

eponim

opća imenica koja je nastala od vlastitoga imena ili prezimena

filologija