struna tražilica

image shadow

e-leksikografija

znanstvena disciplina koja se bavi teorijom i praksom izrade elektroničkih leksikografskih djela

filologija

e-leksikografkinja

stručnjakinja koji se bavi teorijom i praksom izrade elektroničkih leksikografskih djela

filologija

e-rječnik

rječnik u elektroničkome obliku

filologija

egzercitiv

iskaz kojim se izražava donošenje odluke, preporuke ili zagovora

filologija

ekspresiv

ilokucijski čin kojim govornik izražava svoj odnos prema komu ili čemu

filologija

ekvivalentnost

svojstvo prijevoda da su jezične, paradigmatske, stilske i tekstne značajke polaznoga teksta očuvane u ciljnome tekstu

filologija

elativ

pridjevni stupanj koji se tvori dodavanjem prefiksa pre- pozitivu, kojim se izriče pretjerana zastupljenost kojega svojstva ili zastupljenost svojstva veća od očekivane ili uobičajene

filologija

elipsa

izostavljanje riječi koje se mogu predvidjeti iz konteksta

filologija

enkodiranje

prebacivanje skupa znakova, koji mogu uključivati slova, brojke, pravopisne znakove, simbole itd., u određeni format koji te znakove može uspješno pohraniti i prenijeti za pravilan prikaz na zaslonu

filologija

eponim

opća imenica koja je nastala od vlastitoga imena ili prezimena

filologija