struna tražilica

image shadow

e-leksikograf

stručnjak koji se bavi teorijom i praksom izrade elektroničkih leksikografskih djela

filologija

e-leksikografija

znanstveno područje koje se bavi teorijom i praksom izrade elektroničkih leksikografskih djela

filologija

e-leksikografkinja

stručnjakinja koji se bavi teorijom i praksom izrade elektroničkih leksikografskih djela

filologija

e-rječnik

rječnik u elektroničkome obliku

filologija

e-sklonidba

sklonidba u kojoj genitiv jednine završava na e

filologija

efektor

semantička uloga kojom se označuju neživi vršitelji, najčešće prirodne sile i pojave

filologija

egzercitiv

iskaz kojim se izražava donošenje odluke, preporuke ili zagovora

filologija

egzonim

zemljopisno ime u širokoj uporabi u kojemu jeziku za zemljopisni objekt koji se nalazi izvan područja na kojemu taj jezik ima službeni status, a razlikuje se od lika koji se upotrebljava na službenome jeziku ili jezicima države kojoj taj objekt pripada

filologija

egzotizam

posuđenica koja označuje osobitosti pojedinoga naroda i ne može se zamijeniti domaćom riječju

filologija

ekavski odraz jata

ostvaraj praslavenskoga glasa jat u hrvatskim govorima kao e

filologija