struna tražilica

image shadow

deduplikacija

izbacivanje iz korpusa primjera koji se ponavljaju

filologija

definicija

izričaj koji opisuje pojam i koji omogućuje njegovo razlikovanje od drugih pojmova u kojemu pojmovnom sustavu

filologija

dekreolizacija

proces prilagodbe kreolskoga jezika prestižnomu jeziku iz kojega je većim dijelom nastao

filologija

depalatalizacija

glasovna promjena u kojoj nepčani suglasnici prelaze u nenepčane

filologija

desna zagrada

pravopisni znak koji se piše iza brojčane ili slovne oznake u nabrajanju

filologija

diglosija

uporaba dvaju jezičnih varijeteta unutar jedne jezične zajednice za različite potrebe

filologija

distribuirana morfologija

generativni pristup čija je središnja tvrdnja da nema razlike u gradnji riječi i sintaktičkih skupina i koja se od ranijih generativnih pristupa razlikuje time da dovodi u pitanje postojanje jedinstvenoga leksikona

filologija

dodirno jezikoslovlje

grana jezikoslovlja koja proučava jezične dodire

filologija

domena

područje znanja, disciplina, proces proizvodnje ili metoda u kojoj se određeni pojam upotrebljava

filologija

drugi jezik

jezik koji pojedinac spontano usvaja u sredini u kojoj je on većini stanovništva službeni jezik ili prvi jezik

filologija