struna tražilica

image shadow

deduplikacija

izbacivanje iz korpusa primjera koji se ponavljaju

filologija

definicija

izričaj koji opisuje pojam i koji omogućuje njegovo razlikovanje od drugih pojmova u kojemu pojmovnom sustavu

filologija

deklarativ

ilokucijski čin čijim ostvarenjem govornik mijenja status koga ili čega

filologija

dekodiranje

prebacivanje znakova određenoga prilagođenog formata dobivenih enkodiranjem u njihov izvorni oblik

filologija

dekreolizacija

proces prilagodbe kreolskoga jezika prestižnomu jeziku iz kojega je većim dijelom nastao

filologija

denotativno značenje

osnovno, stabilno i nesubjektivno značenje koje riječ ili skupina ima neovisno o kontekstu

filologija

depalatalizacija

glasovna promjena u kojoj nepčani suglasnici prelaze u nenepčane

filologija

depidžinizacija

proces prilagodbe pidžina jeziku iz kojega je većim dijelom nastao

filologija

desna zagrada

pravopisni znak koji se piše iza brojčane ili slovne oznake u nabrajanju

filologija

desnik

suglasnik tvoren tako da vrh ili prednji dio jezika oblikuje glasove na desnima

filologija