struna tražilica

image shadow

c-struktura

razina na kojoj se prikazuje struktura sintaktičkih konstituenata u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

ciljna domena

domena koja se konceptualizira s pomoću metaforičkoga preslikavanja iz izvorne domene

filologija

ciljni jezik

jezik na kojemu se u dvojezičnome i višejezičnome rječniku donose istovrijednice natuknice

filologija

ciljni tekst

tekst na jeziku drukčijem od jezika kojim je pisan izvorni tekst

filologija

cjeloviti prijevod

prijevod u kojemu je svaki dio izvornoga teksta preveden

filologija

crkvenoslavenski jezik

jezik drugoga razdoblja u povijesti prvoga slavenskog književnog jezika od kraja 11. stoljeća do uspostave narodnih književnih jezika

filologija

crpenje naziva

pronalaženje naziva određene struke u korpusu

filologija

crpenje podataka

razvrstavanje, organiziranje ili okupljanje velikoga broja podataka i izvlačenje relevantnih informacija, proces pronalaženja korisnih informacija u velikoj količini podataka

filologija

crtica

pravopisni znak kojim se označuje stanka ili upravni govor i odjeljuju umetnuti dijelovi rečenice, koji se piše između brojeva da se označi raspon (od – do), između imena mjesta da se označi udaljenost ili smjer kretanja i između dvaju uzastopnih naziva privremeno ili trajno združenih u međusobni odnos

filologija