struna tražilica

image shadow

c-struktura

razina na kojoj se prikazuje struktura sintaktičkih konstituenata u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

Chomskyjevo pridruživanje

transformacija koja pridružuje jedan čvor drugomu stvaranjem kopije izvornoga čvora iznad onoga čvora kojemu se što pridružilo

filologija

cijepanje glasova

glasovna promjena kojom od jednoga glasa postaje slijed dvaju glasova od kojih svaki ima neko obilježje izvornoga glasa

filologija

ciljna domena

domena koja se konceptualizira s pomoću metaforičkoga preslikavanja iz izvorne domene

filologija

ciljna struktura

struktura u procesu konceptualizacije koja predstavlja elaboraciju konvencionalizirane jezične jedinice koja je licencira kao člana te iste kategorije

filologija

ciljni jezik

jezik na kojemu se u dvojezičnome i višejezičnome rječniku donose istovrijednice natuknice

filologija

ciljni jezik

jezik kojim pojedinac nastoji ovladati

filologija

ciljni tekst

tekst na jeziku drukčijem od jezika kojim je pisan izvorni tekst

filologija

cirkumstant

okolnost u kojoj se proces odvija

filologija

cjeloviti prijevod

prijevod u kojemu je svaki dio izvornoga teksta preveden

filologija