struna tražilica

image shadow

ciljna domena

domena koja se konceptualizira s pomoću metaforičkoga preslikavanja iz izvorne domene

filologija

ciljni jezik

jezik na kojemu se u dvojezičnome i višejezičnome rječniku donose istovrijednice natuknice

filologija