struna tražilica

image shadow

c-struktura

razina na kojoj se prikazuje struktura sintaktičkih konstituenata u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

cakavizam

dokinuće opreke između fonema č, ž, š i fonema c, z, s

filologija

cakavizam drugoga tipa

zamjena fonema č fonemom c, fonema ž i z fonemom ź te fonema š i s fonemom ś

filologija

cakavizam prvoga tipa

zamjena fonema č, ž, š fonemima c, z, s

filologija

Chomskyjevo pridruživanje

transformacija koja pridružuje jedan čvor drugomu stvaranjem kopije izvornoga čvora iznad onoga čvora kojemu se što pridružilo

filologija

cijepanje glasova

glasovna promjena kojom od jednoga glasa postaje slijed dvaju glasova od kojih svaki ima neko obilježje izvornoga glasa

filologija

ciljna domena

domena koja se konceptualizira s pomoću metaforičkoga preslikavanja iz izvorne domene

filologija

ciljna struktura

struktura u procesu konceptualizacije koja predstavlja elaboraciju konvencionalizirane jezične jedinice koja je licencira kao člana te iste kategorije

filologija

ciljni jezik

jezik kojim pojedinac nastoji ovladati

filologija

ciljni jezik

jezik na kojemu se u dvojezičnome i višejezičnome rječniku donose istovrijednice natuknice

filologija