struna tražilica

image shadow

ablativ

padež kojim se u latinskome jeziku izriče odvajanje, podrijetlo, uspoređivanje, mjesto, vrijeme, sredstvo, društvo

filologija

adstrat

jezik koji utječe na drugi jezik s kojim je u neposrednome dodiru

filologija

afiks

tvorbena jedinica koja dolazi ispred ili iza osnove ili se u nju umeće

filologija

ajmarski jezik

jezik iz porodice ajmarskih jezika kojim govori narod Aymara u Južnoj Americi na području Perua, Bolivije i sjevernoga Čilea, a poznat je po neuobičajenoj, statičnoj konceptualizaciji vremena u kojoj se prošlost konceptualizira ispred ega, a budućnost iza ega

filologija

akrolekt

varijetet kreolskoga jezika koji se dekreolizacijom najviše približio izvornomu jeziku

filologija

akuzativ

četvrti padež u sklonidbi, odgovara na pitanje Koga?, Što?

filologija

alofon

različiti ostvaraji istoga fonema

filologija

alomorf

jedan od više ostvaraja istoga morfema

filologija

analiza diskursa

proučavanje gramatičke i sadržajne strukture diskursa u skladu s jezičnim zakonitostima jezika unutar kojega se diskurs ostvaruje

filologija

analiza govornoga čina

opis priopćajnih obilježja govornoga čina pri kojemu se u obzir uzimaju situacija, mjesto, vrijeme, tema, svrha i sudionici iskaza

filologija